OSTATNIE

42 inwestycje ZDiUM w 2022 roku. Lista remontów

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przedstawił listę 42 remontów i inwestycji, jakie planuje na 2022 rok we Wrocławiu. Oto ona:

 • Przebudowa ulicy Pięknej i skrzyżowania z ulicą Nyską – kontynuacja do maja br.
 • Remont mostu Zwierzynieckiego – kontynuacja do sierpnia br.
 • Budowa łącznika drogowego od Rakietowej do Żwirki i Wigury – kontynuacja do czerwca br.
 • Promenada Krzycka – prace rozpoczęte pod koniec stycznia br. na odcinku od Bardzkiej do Śliwkowej oraz od Ziębickiej do Gazowej – realizacja do czerwca br.
 • Budowa drogi dojazdowej w ul. Spiskiej od wyjazdu ze szpitala do nr 64 oraz ciągu pieszo-rowerowego na odc. od nr. 64 do nasypu kolejowego – prace rozpoczęte pod koniec stycznia br. i realizacja do maja br.
 • Budowa Promenady Krzyckiej na odcinku Ślężna do Spiskiej, trwa aktualizacja dokumentacji projektowej i złożono wniosek o dofinansowanie do z Polskiego Ładu – możliwe rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku.
 • Doświetlanie miejsc niebezpiecznych w ciągu ulicy Opolskiej (7 lokalizacji) oraz ulicy Bezpiecznej, w sumie 12 przejść dla pieszych i 43 latarnie – prace rozpoczęte w drugiej połowie stycznia br. i realizacja do końca maja br.
 • Doświetlenia na skrzyżowaniach ul. Królewieckiej z ul. Suwalską i ul. Królewieckiej z ul. Gminną – realizacja do czerwca br.
 • Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Jemiołowej, Szczęśliwej, Grochowej i Pereca – realizacja rozpocznie się w marcu.
 • Budowa doświetleń w lokalizacjach: Sołtysowicka na wys.: Wojaczka/posesji nr 29 i 29a/posesji nr 2/posesji nr 15/posesji nr 19/posesji nr 21 – realizacja do lipca br.
 • Budowa brakującego odcinka chodnika w ul. Koszalińskiej przy stacji PKP – Kuźniki – rozpoczęcie prac w minionym tygodniu i realizacja do końca lutego br.
 • Remont nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od skweru „Ludzi ze Znakiem P”” w stronę ul. Pasterskiej – prace rozpoczęte w styczniu – realizacja do maja br.
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy ul. Strzegomską a ul. Robotniczą (CERMAG) wraz z oświetleniem – trwa organizacja zaplecza budowy, realizacja do końca maja br.
 • Przebudowa ul. Bajana w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem – wybrany wykonawca prac.
 • Budowa chodników w obrębie skrzyżowania Buodouina de Courtenay i Mianowskiego – przetarg w toku.
 • Opracowanie projektu wraz z budową 1735 stojaków rowerowych w wybranych lokalizacjach – właśnie zawarto umowę, realizacja do października br.
 • Budowa ciągu pieszego z oświetleniem między ulicami Lubawską a Satarobielawską – przetarg w toku.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej po stronie północnej na odcinku od ul. Reja do ul. Górnickiego, wraz ze ścieżką prowadząca dla osób niewidomych i niedowidzących – przygotowanie przetargu.
 • Remont chodnika po południowo-wschodniej stronie ul. Jedności Narodowej na odcinku od nr 43 do ronda Anny German – przygotowanie przetargu.
 • Budowa chodników i miejsc postojowych w ul. Radosnej.
 • Przebudowa ul. Obornickiej na odcinku od posesji nr 115a do ul. Wołowskiej (budowa chodników, azylu wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych oraz przystankiem autobusowym); zad. 2 – przebudowa ul. Obornickiej w zakresie budowy azylu wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych na wysokości posesji nr 111 – przygotowanie przetargu.
 • Budowa przystanków wiedeńskich w ul. Grabiszyńskiej na wys. HUTMEN-u (po obu stronach) – trwa projektowanie, ale możliwe rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku.
 • Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Piotra Skargi na skrzyżowaniu z ul. Oławską – trwa projektowanie, realizacja w 2022 r.
 • Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową – przetarg w toku.
 • Budowa alei Oporowskiej na terenie ROD Gajowice.
 • Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez linię kolejową na skrzyżowaniu z ul. Agrestową w granicach działek PKP S.A. oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Borówczanej do nr. 100 – przetarg w toku.
 • Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w 3 lokalizacjach przy ul. Grota-Roweckiego we Wrocławia (Iwaszkiewicza, Kurpiów, Oboźna).
 • Budowa oświetlenia w ul. Kutrzeby od posesji nr 75 do granic miasta.
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Strachowskiego, Gałczyńskiego i Kurpiów
 • Budowa rampy dla rowerzystów i pieszych na wały na przedłużeniu ul. Sopockiej w zakresie opracowania projektu – przetarg w toku.
 • Przebudowa drogi w zakresie remontu chodników i budowie ścieżki rowerowej w ul. Kościuszki i remont chodnika w ul. Prądzyńskiego – w koordynacji z pracami MPWiK w okresie 2022-2023.
 • Rowerowe Maślice – etap II: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koziej na odcinku od ul. Łomżyńskiej do lasu Prackiego.
 • Budowa ciągu pieszego i rowerowego między mostem Grunwaldzkim a bulwarem Kaczyńskich.
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Dobra pomiędzy ul. Kłokoczycką a kanałem Kłokoczyckim.
 • Budowa parkingu przy ul. Krynickiej 34-42 – etap 1.
 • Doświetlenie ulic osiedlowych (Jerzmanowo): 5 lokalizacji.
 • Powiększenie zatoki parkingowej na łączniku ul. Szałwiowej i Waniliowej (sięgaczu Waniliowej) (Lipa Piotrowska).
 • Remont ul. Kleeberga na odcinku od ul. Masztalerza do ul. Strachowskiego (Ołtaszyn).
 • Remont mostów Uniwersyteckich w zakresie części chodnikowej oraz zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji – planowane do realizacji, ale termin faktyczny zależny od terminu uzyskania wymaganych zezwoleń (m.in. pozwolenie wodno-prawne).
 • Budowa miejsc postojowych przy przedszkolu nr 57 przy Gliwickiej.
 • Progi spowalniające na Popielskiego/Hajduckiej i Księskiej.
 • Remont chodników na ulicach: Roosvelta, Ołbińskiej 12-20, Sępa-Szarzyńskiego.
 • Budowa chodnika i przejścia przy pętli na Tarnogaju do budynku CAL.
 • Projektuj i buduj chodnik na Chałupniczej.
 • Opracowanie projektu remontu chodnika na Chopina przy CAL, wykonanie 2023.
 • Obsługa komunikacyjna miejsca rekreacyjnego przy ul. Grapowa.
 • Progi spowalniające w ciągu Lutyńskiej i na Kowalach
 • Obniżenia krawężników na Benedyktyńskiej, Górnickiego, Grunwaldzkiej, Ładnej, Miłej.

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP