OSTATNIE

Nowa pracownia kardiologiczna we Wrocławiu

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oficjalnie otwarto dziś nowoczesną pracownię dzięki której w komfortowych warunkach można leczyć małych pacjentów wymagających nowoczesnych form leczenia zabiegowego wad kardiologicznych. Inwestycja sfinansowana została z funduszy unijnych.

Z każdym rokiem unowocześniamy dolnośląską służbę zdrowia. Nowe szpitale, najlepsi specjaliści, ale także nowoczesny sprzęt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. Powstanie tej nowoczesnej Pracowni było możliwe dzięki środkom unijnym – inwestycję dofinansowaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt stworzenia pracowni to prawie 8 mln zł. Nowoczesna służba zdrowia to jeden z priorytetów samorządu województwa – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Nowoczesna Pracownia Przeznaczyniowej Diagnostyki i Terapii Wad Serca u Dzieci, to miejsce, w którym w komfortowych warunkach można leczyć małych pacjentów wymagających nowoczesnych form leczenia zabiegowego wad kardiologicznych.

Pracownia została wyposażona w niezbędny sprzęt medyczny do wykonywania wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Uzyskanie dostępu do angiografii dwupłaszczyznowej nie tylko ułatwiło pracę lekarzom, ale przede wszystkim zwiększyło możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, zmniejszając zapotrzebowanie na środki kontrastowe.

– Uruchomienie Pracowni stanowi odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych na Dolnym Śląsku, jakim są choroby serca i układu krążenia u najmłodszych pacjentów. Inwestycja jest wyrazem troski o zdrowie, jakość i kompleksowość diagnostyki i leczenia małych pacjentów Dolnego Śląskamówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pracownia powstała przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt stworzenia pracowni to prawie 8 mln zł.

Oddział Kardiologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest jedynym pełnoprofilowym, referencyjnym ośrodkiem działającym na terenie województwa dolnośląskiego, obejmującym wysokospecjalistyczną opieką kardiologiczną, przede wszystkim dzieci z województwa dolnośląskiego, ale również wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W Oddziale pełniony jest całodobowy ostry dyżur dla noworodków, niemowląt i dzieci starszych z wrodzonymi wadami serca, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca. Od kilku lat szpital odnotowuje wzrost liczby małych pacjentów.

W ramach Pracowni Przeznaczyniowej Diagnostyki i Terapii Wrodzonych Wad Serca u Dzieci wykonuje się szerokie spektrum inwazyjnych procedur kardiologicznych: balonową walwuloplastykę aortalną, balonową walwuloplastykę płucną, angioplastykę aortalną, angioplastykę tętnic płucnych, implantację stentów w koarktacji aorty, implantację stentów do tętnic płucnych i innych struktur naczyniowych, w tym przezskórne zamykanie ubytków międzykomorowych, przezskórne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych, zamykanie kolaterali oraz przetok, zabiegi Rashkinda, a także przezskórną implantację zastawki płucnej – Melody.

Aktualnie w Pracowni wykonywane są najbardziej skomplikowane zabiegi u pacjentów ze wszystkich rejonów kraju, nie tylko z dolnośląskiego i województw ościennych, ale również z Mazur, Pomorza, Podkarpacia, Podlasia, Warszawy i wielu innych.

Na Oddziale Kardiologii Dziecięcej wykonywane są wszystkie procedury, które aktualnie dostępne są w tej specjalizacji, jednak najsilniejszą stroną jest opieka nad pacjentami z wrodzonymi wadami serca, głównie w zakresie ich przeznaczyniowego leczenia. Do tej pory Oddział Kardiologii Dziecięcej nie miał własnej pracowni, wykorzystywana była pracownia, w której leczeni są pacjenci dorośli. Natomiast leczenie dzieci z wrodzonymi wadami serca wymaga szczególnych warunków, przede wszystkim dostępu do angiokardiografii dwupłaszczyznowej.

Warto również dodać, że w ramach pracowni zabiegowej leczeni są pacjenci dorośli (tzw. „młodzi dorośli”) z wrodzonymi wadami serca. Ta grupa pacjentów spotyka się z wyjątkowymi problemami, ze względu na brak rozwiniętej sieci placówek zapewniających odpowiedni poziom opieki nad tą szczególną grupą pacjentów. Po osiągnięciu pełnoletności pacjenci trafiają do standardowych oddziałów kardiologicznych, które nie mają doświadczenia w leczeniu wrodzonych wad serca.

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP