OSTATNIE

Oto plan rowerowy dla Wrocławia na 8 najbliższych lat

150 km nowych i zmodernizowanych tras rowerowych, uzupełnienie nieciągłości istniejących tras, realizacja 4 tras głównych i budowa 6 połączeń z gminami ościennymi – to założenia planu działań rowerowych Wrocławia do 2030 roku.

– Zgodnie z założeniami planu do roku 2030 chcemy wybudować i zmodernizować we Wrocławiu ponad 150 km tras rowerowych, dzięki czemu łącznie będziemy mieli już ponad 1400 km tras przyjaznych rowerzystom. Dodatkowo, w myśl rekomendacji zawartych w planie, będziemy chcieli utworzyć tzw. krzyż tras w centrum, uspójnić istniejącą infrastrukturę, wybudować aż 16 nowych połączeń osiedli z siecią tras rowerowych, ale także zadbać o połączenia międzygminne, stąd 6 planowanych inwestycji z naszymi sąsiadami. A wpisane w planie założenia mogą pozwolić miastu osiągnąć cel główny, czyli 15% udziału ruchu rowerowego w ruchu ogólnym w mieście – mówi Daniel Chojnacki, oficer rowerowy z Urzędu Miasta Wrocławia.

Główne i alternatywne trasy rowerowe to m.in:

·        Bystrzycka – Zachodnia – Sikorskiego
·        Wielka Wyspa/Strachocin
·        Brochów/Księże

Połączenia wrocławskich osiedli z siecią tras rowerowych to m.in.:

·        Muchobór Wielki/Muchobór Mały (poprzez kładkę Francuska-Trawowa z dojazdem do przystanku kolejowego Wrocław Muchobór)
·        Wojszyce (wydłużenie drogi dla rowerów w ul. Grota Roweckiego na południe od ul. Parafialnej, poprawa bezpieczeństwa na zjazdach na północ od ul. Parafialnej, budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Borowskiej od ul. Kukuczki do al. Armii Krajowej po wschodniej stronie)
·        Psie Pole – Kowale (kładka przez Widawę)

Połączenie tras w centrum miasta to m.in.:

·        Zielińskiego-Muzealna-NFM
·        Sądowa
·        Promenada Staromiejska – wydłużenie za plac Jana Pawła II

Połączenie tras rowerowych w sieć to m.in.:

·        Grabiszyńska – przy stacji benzynowej
·        Podłączenie ul. Legnickiej do trasy na TAT
·        Krakowska/Traugutta

Połączenia międzygminne to m.in.:

·        Kobierzyce – Ołtaszyńska
·        Mięknia – Średzka
·        Kąty Wrocławskie – Mokronoska

Podniesienie standardu istniejących tras to m.in.:

·        Grota Roweckiego, Borowska – poprawa na zjazdach, krawężniki
·        Krzywoustego – naprawa nawierzchni
·        Rogowska – naprawa nawierzchni drogi dla rowerów

– Część inwestycji rowerowych zostanie zrealizowana w ramach innych inwestycji miejskich, jak np. Aleja Wielkiej Wyspy, Aleja Północna czy obwodnica Leśnicy, ale patrząc przez prymat długiego horyzontu czasu, możemy spodziewać się, że takich dużych realizacji będzie znacznie więcej, co jeszcze bardziej poprawi komfort wrocławskich rowerzystów. Sam plan działań rowerowych będzie finansowany z różnych źródeł – Programu Rowerowego, Programu Pieszego, WBO, Funduszu Osiedlowego, czy zewnętrznych źródeł finansowania, bowiem bardzo liczymy na środki unijne, Krajowy Program Odbudowy, Dolnośląski Ład czy Program Inwestycji Strategicznych – mówi Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMW.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem, któremu poświęcony jest plan działań rowerowych są parkingi rowerowe, zakładające do 2030 roku funkcjonowanie 20 000 miejsc postojowych (obecnie 15 000), w tym Bike&Ride, zapewnienie możliwości parkowania przy instytucjach, placówkach oświatowych oraz przy wszystkich firmach wnioskujących o stojak. Ponadto, plan zakłada budowę kolejnych minimum 400 zadaszonych i zamykanych miejsc parkingowych dla mieszkańców, w pobliżu ich miejsc zamieszkania (obecnie 100).

Przyczyniając się do rozbudowy infrastruktury rowerowej rośnie również potencjał prowadzenia działań promocyjnych i edukacyjnych mających na celu zwiększenie ruchu rowerowego we Wrocławiu. Od lat w mieście prowadzone są działania pokazujące zalety korzystania z roweru, które są dedykowane dzieciom, młodzieży i dorosłym. Teraz miasto położy nacisk na ich rozwój.

– Dotychczasowe działania prowadzone we Wrocławiu w zakresie edukacji i promocji ruchu rowerowego to m.in. Rowerowa Szkoła Mobilności Aktywnej, Rowerowy Maj czy kampania W kółko kręcę. Plan zakłada rozwój istniejących programów oraz propozycje nowych działań skierowanych do szerszego grona odbiorców, m.in. działania na wrocławskich osiedlach, oznakowanie najważniejszych tras rowerowych, czy rozwój logistyki rowerowej, czyli transport towarów przy wykorzystaniu rowerów – mówi Urszula Jagielnicka z Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

W planie znalazła się również zapowiedź i propozycje rozwoju systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP