OSTATNIE

Rekrutacja do przedszkoli zakończona. Gdzie było najwięcej chętnych?

W rekrutacji przedszkolnej na rok 2022/2023 przygotowanych zostało ponad 6,1 tys. miejsc w 157 wrocławskich placówkach publicznych. Po pierwszym etapie rekrutacji w całym mieście zostało blisko 1500 wolnych miejsc.

22 kwietnia, od godziny 14.00, na stronie przedszkola, w systemie rekrutacyjnym lub bezpośrednio w placówce można sprawdzać wyniki kwalifikacji dzieci po I etapie rekrutacji do wrocławskich przedszkoli.
Łącznie w tym roku rodzice złożyli ponad 5,5 tys. podań, w tym prawie 90% z nich podpisanych profilem zaufanym.
Największym zainteresowaniem cieszyły się przedszkola (jako placówki I-wyboru):

·        Przedszkole nr 56 – 157 podań,
·        Przedszkole Wrocławskie Skauty IV – 154 podania,
·        Przedszkole nr 51 – 146 podań,
·        Przedszkole nr 149 – 146 podań.
Jeżeli rodzice nie będą chcieli skorzystać z przedszkola, do którego zakwalifikowało się dziecko, to od 25 do 26 kwietnia mogą złożyć rezygnację z miejsca.
Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w I etapie rekrutacyjnym do przedszkola ogłoszona zostanie 29 kwietnia, od godziny 14.00.

Po I etapie rekrutacji do przedszkoli zakwalifikowanych zostało ponad 4,6 tys. dzieci na ponad 5,5 tys. podań. Na pozostałe dzieci czekają jeszcze 1472 miejsca. Tam Departament Edukacji będzie kierował dzieci, które nie dostały się do przedszkola w I etapie (910 osób).
– Po I etapie będziemy proponować rodzicom kandydatów, którzy nie zostali nigdzie zakwalifikowani, przedszkola znajdujące się niedaleko placówek, które wcześniej wskazali. Brana będzie też pod uwagę liczba punktów z I etapu rekrutacji – wyjaśnia Marcin Miedziński, zastępca dyrektora w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Jeżeli rodzic nie będzie chciał zapisać swojego dziecka, do wskazanego przez Urząd przedszkola, będzie musiał złożyć rezygnację z tego miejsca poprzez system rekrutacyjny lub bezpośrednio w tym przedszkolu – dodaje.  

Dzieci, które nie zostały przyjęte do wymarzonego przedszkola lub nie skorzystają ze wskazanego przedszkola przez Urząd, mogą wziąć udział w II etapie rekrutacyjnym (uzupełniającym), który będzie przebiegał na tych samych zasadach co etap I.
Składanie wniosków rozpocznie się 13 czerwca, o godz. 8.00 i potrwa do 15 czerwca, do godz. 15.00. Przy czym, dokumenty od pracodawcy wystawione na potrzeby I etapu rekrutacji będzie można wykorzystać w trakcie II etapu procesu rekrutacyjnego.

Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną 29 czerwca 2022 r. (od godz. 14.00).

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP