OSTATNIE

Rusza kwalifikacja do wojska. Wzywają 19-latków

We Wrocławiu ruszyła kwalifikacja wojskowa – na obowiązkowe badania zostaną wezwani m.in. wszyscy mężczyźni urodzeni w 2003 roku.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną:

 1. mężczyźni urodzeni w 2003 roku;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2001–2002, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze wzglę- du na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności:

 • „A” ─ „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
 • „B” ─ „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” – kategoria zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania;
 • „D” ─ „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” – z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej

Terminy kwalifikacji wojskowej we Wrocławiu: https://wkuwroclaw.wp.mil.pl/pl/pages/terminy-kwalifikacji-wojskowej-2018-06-26-4/

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP