OSTATNIE

W niedzielę test syren alarmowych w całej Polsce

Zgodnie z decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 na terenie województwa dolnośląskiego
zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. Zawyją wszystkie syreny alarmowe.

Celem treningu syren jest:
1) sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania;
2) doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym;
3) ocena sprawności technicznej syren alarmowych;
4) upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W ramach treningu o godz. 8:41 w dniu 10 kwietnia 2022 r. – należy wyemitować z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych sygnał „Ogłoszenie alarmu” (sygnał modulowany trwający 3 minuty).

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP