OSTATNIE

Ilu Ukraińców mieszka we Wrocławiu?

Język ukraiński jest dziś na ulicach Wrocławia powszechny. Słychać go w tramwajach, sklepach, na ulicach. Jak wielu Ukraińców mieszka obecnie we Wrocławiu?

Dokładnych statystyk w tym zakresie nie ma – nikt nie zbiera takich danych. Są jedynie szacunki. A te mówią nawet o 250 tysiącach obywateli Ukrainy mieszkających na co dzień we Wrocławiu.

Z szacunków Unii Metropolii Polskich wynika, że liczba mieszkających we Wrocławiu Ukraińców według stanu z maja 2022 r. przekroczyła 250 tys. i stanowili oni aż 28% populacji stolicy Dolnego Śląska – czytamy w Raporcie o Stanie Gminy.

Dalej możemy dowiedzieć się, że już przed eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie w lutym 2022 r. Ukraińcy byli zdecydowanie najliczniejszą grupą wśród mieszkających we Wrocławiu obcokrajowców; z braku odpowiednich badań bardziej precyzyjna ich liczba nie została ustalona. – Sporządzane według różnych metod szacunki wskazują jednak, że ukraińska mniejszość liczyła w 2021 r. co najmniej 100 tys. osób – wynika z Raportu.
Masowe przybywanie w ciągu kilku miesięcy uciekających przed wojną uchodźców zza wschodniej granicy, głównie kobiet z dziećmi, spowodowało istotne zmiany w gospodarczej i społecznej tkance miasta. Ich ilustracją był m.in. szybki wzrost liczby firm zakładanych przez Ukraińców bądź z udziałem ukraińskiego kapitału. Zamieszkanie we Wrocławiu licznej grupy imigrantów z Ukrainy znacząco zwiększyło popyt na dobra konsumpcyjne, co zrekompensowało, jakkolwiek prawdopodobnie tylko czasowo, negatywny wpływ wzbierającej przez cały miniony rok inflacji na popyt dóbr konsumpcyjnych. Inną konsekwencją masowego przybycia do stolicy Dolnego Śląska ludności ukraińskiej było częściowe złagodzenie coraz bardziej dotkliwie odczuwanego przez wrocławskich pracodawców deficytu pracowników.
Oprócz pozytywnych skutków osiedlenie się we Wrocławiu dużej liczby uciekających przed wojną obywateli Ukrainy spowodowało także zmniejszenie dostępności do niektórych usług publicznych, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia. Pojawiły się również problemy wynikające z nałożenia
nowych zadań na miejski system edukacji. Nagły wzrost liczby mieszkańców stolicy Dolnego Śląska był, obok wysokiego poziomu inflacji, jedną z istotnych przyczyn znacznej podwyżki cen zakupu i najmu mieszkań we Wrocławiu w 2022 r

źródło: Raport o Stanie Gminy Wrocław 2022

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP