OSTATNIE

Most Zwierzyniecki będzie zielony

Po zakończeniu remontu Most Zwierzyniecki zmieni kolor. Jego konstrukcja będzie miała kolor zielony-oliwkowy, a jego balustrady będą bordowe.

– Most Zwierzyniecki był w swojej historii wielokrotnie przemalowywany, a w 1910 r. nawet wzmacniany poprzez zwiększoną liczbę górnych wiązań – wyjaśnia Magdalena Wańkowska, Dyrektor Wydziału Architektury i Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków. – W 1971 r. do mostu podwieszono rurociąg ciepłowniczy, który podczas aktualnego remontu otrzyma bardziej estetyczną obudowę. W roku 1988 konstrukcja mostu została pomalowana na kolor żółty oraz odtworzono zniszczone wcześniej oryginalne latarnie. Podczas obecnie prowadzonego remontu wykonano konserwatorskie badania stratygraficzne, które pozwoliły na rozpoznanie historycznych rozwarstwień kolorów.

Badania stratygraficzne powłok antykorozyjnych zostały wykonane przez mgr inż. Andrzeja Chmielewskiego. Ich celem było ustalenie oraz określenie chronologii występujących warstw. Rozpoznaniu kolorów pomagały inżynierowi również stare pocztówki oraz historyczne fotografie mostu od roku 1904 do roku 1989. Taka ekspertyza została przeprowadzona po raz pierwszy w historii tego obiektu.

– Próbki powłok do badań zostały pobrane z 9 miejsc, zarówno z konstrukcji stalowych z każdego końca mostu (od strony Biskupina oraz od strony centrum), jak również z balustrad – wyjaśnia Andrzej Chmielewski. – Ich analiza wykazała, że na kracie mostu stwierdzono aż 13 powłok, a na balustradzie 8. Obecna renowacja jest pierwszą od momentu powstania mostu, podczas ostatnich 125 lat dokładano tylko kolejne warstwy przemalowując most z pierwotnego “feldgrau”, na szary błękit na początku 20 wieku. Most po raz ostatni zmienił wygląd podczas remontu w roku 1989. Krata przybrała barwę żółtą, a balustrada grafitową. Kolor żółty zaproponował znany wrocławianin Romuald Siepsiak.

Po ocenie stratygraficznej powłok Wydział Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w uzgodnieniu z Magdaleną Wankowską – Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz w oparciu o materiały archiwalne zadecydował o przywróceniu oryginalnych kolorów konstrukcji mostu Zwierzynieckiego, starannie dobierając odcienie farb do próbek starej malatury pozyskanych na moście w celu powrócenia pierwotnej kolorystyki.  

– Ostatecznie główna konstrukcja mostu otrzyma kolor odcienia zielonego natomiast balustrady będą pomalowane w kolorze czerwono ceglanym, zbliżonym do barwy elementów z czerwonego piaskowca – zapowiada Wankowska.

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP