OSTATNIE

We Wrocławiu powstanie nowoczesne centrum pediatryczne

To sztandarowa inwestycja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przy szpitalu przy ul. Borowskiej powstanie Zintegrowane Centrum Pediatryczne.

Budowa centrum pediatrycznego ma przede wszystkim zabezpieczyć kompleksowe i specjalistyczne leczenie w obszarze pediatrii w najwyższym standardzie udzielanych świadczeń i umożliwić wdrażanie nowoczesnych technik leczenia dla najmłodszych pacjentów z regionu i całej Polski.

Centrum będzie mieścić się w nowym budynku. Na powierzchni ponad 17 tys. m2, planowane jest utworzenie około 140 wieloprofilowych łóżek, kilka specjalistycznych poradni, pracowni diagnostycznych i oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Budowa nowego ośrodka pozwoli też na rozszerzenie działalności USK. Unikatowym w skali regionu będzie obszar pediatrii metabolicznej i genetyki klinicznej, które będą stanowić zintegrowane centrum chorób rzadkich. W projekcie uwzględniono również znaczne poszerzenie działalności w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej.
W związku z zakończeniem etapu przygotowań i podpisaniem umowy na realizację budowy Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego, dyrektor szpitala – Marcin Drozd, przedstawił następne kroki, które mają przybliżyć udostępnienie najmłodszym pacjentom i ich rodzicom obiektu stworzonego od podstaw z myślą właśnie o nich.

Nowe centrum pediatryczne, to jednak nie tylko budynek i nowoczesne wyposażenie. To przede wszystkim nowa koncepcja opieki pediatrycznej, której w obecnych warunkach rozproszonych klinik pediatrycznych nie da się zrealizować.

Kluczowym elementem nowej jednostki będzie oddział jednodniowy, który dzięki odpowiedniej infrastrukturze oraz organizacji pracy pozwoli na zwiększenie liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnej redukcji kosztów – na tym oddziale będzie prowadzona nie tylko diagnostyka, lecz także wiele procedur leczniczych, które mogą być w tym trybie realizowane, np. terapie z zastosowaniem leków biologicznych czy hormonów.
Budowa nowego ośrodka pozwoli też na rozszerzenie działalności o dziedziny, których dotychczas uniwersytecka pediatria we Wrocławiu nie miała. Te nowe obszary to dziecięca kardiologia interwencyjna oraz obszar chorób rzadkich, który znalazł się w priorytetach polityki zdrowotnej dla Dolnego Śląska. Uzupełnieniem będzie także neurologia pediatryczna – jej również dotąd nie było, a jest niezbędna nie tylko dla obszaru chorób rzadkich, ale i całej pediatrii, także ze względów dydaktycznych.
Centrum będzie mieścić się w nowym pięciokondygnacyjnym budynku o powierzchni prawie 17 tys. m2, zlokalizowanym w sąsiedztwie Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Ostatnie na stronie

NIE PRZEGAP